torsdag den 19. januar 2017

Værd at vide, når hunden har smerter

Sådan vurderer du hundens smerter
Smerter du selv kan behandle
Dyrlægens behandling

Læs om hundens smerter og om hvornår, det er nødvendigt at søge dyrlæge. Og om i hvilke smerter, du selv kan klare.

Det er forkert at tro, at dyr opfatter smerter anderledes end mennesker. Men der kan naturligvis være individuelle forskelle, ligesom man ser det hos mennesker. Smerter er både for mennesker og dyr noget ubehageligt. Smerter er noget, man kan mærke, men det har også noget med fornemmelser at gøre. Fremfor alt er det kun noget, der kan forklares af den, som oplever smerterne.

Smerter er en meget kompliceret proces, som har elementer fra nervesystemet, men der er også elementer af erfaring. Dette gør sig især gældende, når man tænker på reaktionen på smerter og forventningen til smerter. På den måde er der heller ikke forskel på dyr og mennesker. Hvis man dag efter dag tilføjer dyr smerter, f.eks. ved at give indsprøjtning, så betyder dyrets erfaring, at reaktionerne bliver voldsommere og voldsommere.

Manglende erfaringer med smerter gør omvendt, at børn eller unge dyr kan have vanskeligt ved at give korrekt udtryk for smerter. Du skal tænke på dette, hvis du har en hundehvalp, som endnu ikke har lært at give udtryk for sin smerte.

Sådan vurderer du hundens smerter 
Det er meget vanskeligt at vurdere, hvor stærke smerter en hund har eller måske kan forventes at få. Der findes ingen målemetoder til vurdering af smerter, og vurderingen er derfor afhængig af, at du kender hunden og dens reaktioner på smerter, Mundimascota.ch.

Vær opmærksom på, at hunde fortsat vil logre med halen som svar på kommandoer eller berøring, selvom de har moderate til svære smerter. Derfor må logren ikke opfattes som en smertefri situation. I tilgift til de omtalte smertetegn vil nogle hanhunde få penisfremfald.

Smerter kan vurderes efter en smerteskala med 10 trin, der tager hensyn til dyrets reaktioner og andre udtryk.

0 - Overhovedet ingen smerter
Hunden løber, leger, spiser, hopper. Sidder og går normalt. Sover godt og drømmer. Den giver dig normal, kærligt respons. Pulsen er normal, men kan være forhøjet på grund af ophidselse. Hunden passer sin pels, når den ikke har smerter. Appetitten er normal. Hvis den opfører sig forskelligt fra dette, kan det skyldes optagethed eller nervøsitet - f.eks. fordi den er på hospital.

1 - Sandsynligvis ingen smerter
Hunden ser ud til at være normal, men bedømmelsen er ikke så ren i kanten som ovenfor . Pulsen bør være normal eller let forhøjet, hvis den er ophidset.

2 - Let ubehag
Hunden spiser og sover, men drømmer måske ikke. Den halter måske let eller modsætter sig, at man rører et operationssår. Men den udviser ikke andre tegn på ubehag og er ikke nedtrykt. Vejrtrækningen kan være lidt hurtigere, pulsen kan være forhøjet. Hunden vil oftest stadig logre.

3 - Lettere smerter
Hunden halter eller beskytter sår. Bugen kan være let opknebet, hvis den har smerter i maven. Hunden ser lidt nedtrykt ud og kan ikke finde hvile. Den ryster eller sitrer måske og ser ud til at være interesseret i føde. Men den spiser kun lidt og kræsent. Der kan være tale om en udvikling fra 2. trin, så den forandrer sig fra at være tilpas til at blive urolig - som hvis en smertebehandling holder op med at virke. Vejrtrækningen kan være forøget og lidt overfladisk, og pulsen kan være forøget eller normal. Hunde kan logre, selv når de har smerter, og er det er derfor ikke udtryk for, at hunden er tilpas.
SKAL HAVE SMERTEBEHANDLING.

4 - Lette til moderate smerter
Hunden modsætter sig, at du berører det sted, der gør ondt. Bugen er øm eller spændt, og den går udstrakt på alle fire ben. Den kigger efter eller slikker og sutter på det smertefulde område. Hunden sidder eller ligger på maven og ruller sig ikke afslappet sammen. Den bliver måske liggende uden at bevæge sig i adskillige timer, da bevægelse udløser smerter. Den sitrer eller ryster måske. Den kan være interesseret i føde - begynder måske at spise, men stopper efter et par bidder. Vejrtrækningen kan være forøget og overfladisk. Pulsen er forøget eller normal. Pupillerne er muligvis store og åbne. Hunden småpiber eventuelt, den rejser sig langsomt, halen hænger. Den lægger ikke vægten på det ben, der gør ondt, eller støtter kun på tåen. Dyret kan være noget nedtrykt.
SKAL HAVE SMERTEBEHANDLING, og der bør søges dyrlæge

5 - Moderate smerter
Tilstanden er forværret i forhold til stadium 4. Hunden er utilbøjelig til bevæge sig, den er nedstemt, spiser ikke og vil evt. bide efter dig, hvis du nærmer dig det smertefulde område. Hunden vil muligvis sitre, ryste med hovedet og skrige, hvis man forsøger at flytte den eller blot nærmer sig. Den beskytter tydeligt bugen, hvis smerterne stammer herfra, eller den bærer ikke vægt på det syge ben. ørene kan være trukket tilbage, puls og vejrtrækning forhøjet og pupillerne åbne. Hunden er uinteresseret i føde, vil ligge, men sover ikke rigtigt, eller står i bedestilling, hvis den har bugsmerter.
SKAL HAVE SMERTEBEHANDLING, og der SKAL søges dyrlæge

De følgende skalatrin drejer sig kun om dyr, der skal være i intensiv dyrlægebehandling:

6 - SOM 5, men
Hunden kan hyle eller skrige uden grund, eller hvis den forsøger at bevæge sig. Pulsen er forhøjet. Vejrtrækningen kan være forhøjet og overfladisk. Pupillerne kan være åbne.
SKAL HAVE KRAFTIG SMERTEBEHANDLING af dyrlægen

7 - Moderate til stærke smerter
Hunden har samme symptomer som på stadierne 5 og 6, men er meget nedstemt og uinteresseret i omgivelserne. Den tisser og har diarré og gør ikke forsøg på at flytte sig. Den vil skrige, hvis den flyttes, og den piber spontant eller kontinuerligt. En gang imellem er den tavs. Puls og vejrtrækning er forhøjet, blodtrykket kan være forhøjet, og pupillerne kan være helt åbne.
Kræver MEGET EFFEKTIV SMERTEBEHANDLING, dyrlægebehandling under indlæggelse

8 - Svære smerter
Symptomer som 7, men hundens skrigen og hylen er mere fremtrædende, og den er så optaget af smerten, at den ikke bemærker andres tilstedeværelse. Den kan også traske hvileløst rundt. Ved traumatisk eller neurologisk smerte vil hunden måske skrige, når man nærmer sig. Den har høj hjertefrekvens med øget vejrtrækning og brug af bugmusklerne. Blodtrykket er forhøjet.
HØJE DOSER SMERTEMEDICIN, intensiv dyrlægebehandling

9 - Svære til uudholdelige smerter
Hunden reagerer som på stadium 8, men den er samtidig unormalt følsom. Den sitrer ufrivilligt, hvis man rører den del af kroppen, der er tæt ved skadestedet. Den har neurologiske smerter (klemt nerve, eller betændelse omkring nerven) eller svær betændelse ethvert sted. Behandles med høje doser morfin eller fentanyl.
DET KAN VÆRE UMULIGT AT KONROLLERE SMERTEN, og hunden skal muligvis bedøves, mens årsagen til smerterne findes og fjernes Disse smerter kan være dødelige og kræver intensiv dyrlægebehandling

10 - Uudholdelige smerter
Hunden reagerer som på stadium 9, men den skriger gennemtrængende eller er næsten i coma. Den er unaturligt følsom for berøring, og smerte udløses uanset, hvor du rører hunden. Hele kroppen ryster. Selv meget høje doser morfinpræparater lindrer ikke denne smerte. Patienten skal bedøves, mens årsagen findes og fjernes.
DET KAN VÆRE UMULIGT AT KONTROLLERE SMERTEN. Disse smerter kan være dødelige og kræver akut, intensiv behandling,

Sådan behandles smerter 

Der findes en lang række muligheder for at behandle smerter hos dyr. Det er langt lettere at behandle smerter hos dyr, før de opstår, end når de er opstået. Når et dyr f.eks. bliver opereret, får det normalt både smertebehandling før, under og efter operationer, så det på den måde holdes så smertefri som muligt.

I andre sammenhænge, f.eks. hvis en ældre hund skal på jagt, kan det være af stor værdi at give et smertestillende midler, så dyret ikke får ømme muskler og led.

Smerter du selv kan behandle
Du bør kun selv behandle dyret, hvis du er nogenlunde sikker på, hvad det er du behandler. Du kan uden at spørge en dyrlæge til råds behandle:

· Smerter efter slag
· Smerter efter forvridning
· Smerter efter overanstrengelse
· Smerter i forbindelse med infektioner (se efter feber og husk, at smertemidlerne virker febernedsættende)

I disse tilfælde kan du anvende følgende præparater, som også bruges til mennesker:

· Acetylsalicylsyre (Kodimagnyl®)
Dosering: 15 mg/kg legemsvægt 2 - 3 x daglig

· Ibuprofen
Dosering: 1 mg/kg legemsvægt 3 x daglig

Det hjælper ikke at overdosere, da det kun forværrer eventuelle bivirkninger.

Du skal ikke give hunden Paracetamol (Panodil® o. a.) eller Naproxen, da der er risiko for forgiftning, idet dyr omsætter og udskiller stofferne langsomt. Har du eventuelle receptpligtige smertemidler i hjemmet, må du ikke give dem til hunden uden samråd med dyrlægen. Der findes adskillige velegnede smertemidler til dyr, men de er alle receptpligtige.

Dyrlægens behandling 
Alle smerter, der skønnes at være stærkere end trin 3 på smerteskalaen, skal behandles af en dyrlæge. Med sit kendskab til smertestillende medicin har dyrlægen mulighed for at dosere medicinen korrekt og ofte i en kombination af forskellige typer smertemidler, så bivirkningerne bliver så få som muligt. Under indlæggelse på dyreklinik eller dyrehospital har dyrlægen og veterinærsygeplejerskerne desuden mulighed for at anvende forskellige mere avancerede teknikker. Det kan være kontinuerlig indsprøjtning, plasterbehandling eller rygmarvsbehandling.

Når hunden sendes hjem, udskriver dyrlægen ofte en recept på et smertestillende middel. Der findes adskillige velegnede smertemidler til dyr, men de er alle receptpligtige.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar